Bệ đầu kim Epson LQ310


Epson

Bệ đầu kim Epson LQ310 là Bệ Đỡ Đầu Kim máy in Epson LQ310 mỗi khi hoạt động.Nếu bệ đỡ đầu kim LQ310 hư hỏng in ra sẽ không chính xác thâm chí làm gãy kim


Còn hàng

Bệ đầu kim Epson LQ310

 

Bệ đầu kim Epson LQ310 là gì  ?

Bệ đầu kim Epson LQ310 hay còn gọi là Bệ Đỡ Đầu Kim máy in Epson LQ310 giúp cho đầu kim in lq310 in chính xác..

 

Bệ đầu kim Epson LQ310
Bệ đầu kim Epson LQ310 như hình 

 

Còn nếu Bệ đỡ đầu kim Epson LQ310 bị bễ hoặc nứt hay hãy sẽ in ra lêch dòng,.rối chữ,thậm chí gây ra gãy kim in....lâu ngày sẽ không in được. cần thay gấp bệ đỡ đầu kim lq310 hiệu epson 

 

 

 

 

 

Sản phẩm liên quan